Познай в кой от колбасите
няма механично отделено месо
Разгледай част от нашите колбаси собствена марка. Можеш ли да познаеш в кой от тях няма механично отделено месо? Ако познаеш, можеш да се регистрираш за награда. Но внимавай, имаш само един опит!
НАЧАЛО